rack.com.tr KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, rack.com.tr adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1. TARAFLAR

rack.com.tr adlı internet sitesinden (bundan böyle rack.com.tr olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır). Codit Teknoloji Ticaret Ltd. Şti. ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

2. KULLANIM KOŞULLARI

2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR rack.com.tr sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler Gaziler Mah. Issıkgöl Cad. No: 138 / 69 Kat: 4 Gebze/Kocaeli adresinde mukim Codit Teknoloji Ticaret Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca RACK (Codit Teknoloji) olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve rack.com.tr’un yasal sahibi RACK (Codit Teknoloji) olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi RACK (Codit Teknoloji)’a aittir.

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi RACK (Codit Teknoloji) tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak rack.com.tr’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve rack.com.tr’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, RACK (Codit Teknoloji) tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

3. TANIMLAR

3. TANIMLAR

3.1. ÜYE : RACK (Codit Teknoloji)’dan ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, RACK (Codit Teknoloji) tarafından üyelikleri onaylanarak üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca ÜYE olarak anılacaklardır.)

3.2. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile rack.com.tr’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin rack.com.tr’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. rack.com.tr’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde RACK (Codit Teknoloji) üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.

3.3. KULLANICI : RACK (Codit Teknoloji)’a ait rack.com.tr sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

3.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen mail adresine RACK (Codit Teknoloji) tarafından gönderilen mailde yer alan link aracılığı ile KULLANICI 'nın üyeliğini aktif hale getirmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.5. LİNK: rack.com.tr üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden rack.com.tr’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.6. İÇERİK: rack.com.tr sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: rack.com.tr vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle RACK (Codit Teknoloji) arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,rack.com.tr’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

4. HİZMETLERİN KAPSAMI

4.1. RACK (Codit Teknoloji)’In, rack.com.tr üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. rack.com.tr üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2. RACK (Codit Teknoloji)’In rack.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.rack.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye RACK (Codit Teknoloji) adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3. RACK (Codit Teknoloji), rack.com.tr üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği rack.com.tr’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4. rack.com.tr bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların RACK (Codit Teknoloji) tarafından belirlenecek olan ve rack.com.tr’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. RACK (Codit Teknoloji), bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin rack.com.tr’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ÜYELER veya KULLANICILAR, rack.com.tr sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, rack.com.tr’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2. ÜYELER veya KULLANICILAR, rack.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, rack.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.4. RACK (Codit Teknoloji), üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, rack.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden RACK (Codit Teknoloji)'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

5.5. SİTE üzerinden, RACK (Codit Teknoloji)’ın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. rack.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında RACK (Codit Teknoloji)'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, RACK (Codit Teknoloji)’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, RACK (Codit Teknoloji)’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7. rack.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı RACK (Codit Teknoloji) mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. rack.com.tr sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.8. RACK (Codit Teknoloji), ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya RACK (Codit Teknoloji)’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da RACK (Codit Teknoloji)’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.9. RACK (Codit Teknoloji), rack.com.tr mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, rack.com.tr üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. rack.com.tr muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler rack.com.tr sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile rack.com.tr’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. rack.com.tr’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve RACK (Codit Teknoloji)'ın rack.com.tr’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.

5.10. RACK (Codit Teknoloji), işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve rack.com.tr kullanma koşulları ile rack.com.tr’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, rack.com.tr’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, rack.com.tr sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. rack.com.tr kullanımı ya da rack.com.tr’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi dönemsel bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

5.11. rack.com.tr dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı RACK (Codit Teknoloji)’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, RACK (Codit Teknoloji) çalışanlarının ve yöneticilerinin, RACK (Codit Teknoloji) yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. RACK (Codit Teknoloji), üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.12. rack.com.tr’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla rack.com.tr üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, rack.com.tr dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, RACK (Codit Teknoloji) ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin rack.com.tr üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı RACK (Codit Teknoloji)'ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13. RACK (Codit Teknoloji), rack.com.tr üzerinden KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. RACK (Codit Teknoloji) aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, rack.com.tr hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde RACK (Codit Teknoloji) tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde RACK (Codit Teknoloji), Bilendenal hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tâbi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15. Taraflar, RACK (Codit Teknoloji)’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

RACK (Codit Teknoloji), rack.com.tr’a erişilmesi, rack.com.tr’un ya da rack.com.tr’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. RACK (Codit Teknoloji), sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. rack.com.tr’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da rack.com.tr’un kullanılması ile RACK (Codit Teknoloji)’ın, kullanım / ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. GİZLİLİK

RACK (Codit Teknoloji), KULLANICI veya ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. RACK (Codit Teknoloji), KULLANICI veya ÜYELER’e ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk veya site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

8. DEVİR

RACK (Codit Teknoloji), bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. rack.com.tr, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da rack.com.tr içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI veya ÜYELER feshe sebep olacak fiilleri nedeniyle rack.com.tr sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

10. MÜCBİR SEBEP

RACK (Codit Teknoloji), hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, rack.com.tr sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle RACK (Codit Teknoloji)’dan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve rack.com.tr’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. RACK (Codit Teknoloji)’ın, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

12. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, RACK (Codit Teknoloji) tarafından KULLANICI veya ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini rack.com.tr sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. RACK (Codit Teknoloji), dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, değişiklik tarihi belirtilerek rack.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

01.09.2022